MOVİE TİME

MOVİE TİME

22 Mart 2024

Akeelah and the Bee" has several educational values. It encourages students to embrace learning, pursue knowledge, and take their education seriously.Akeelah ve Arı"nın çeşitli eğitim değerleri vardır. Öğrencileri öğrenmeyi benimsemeye, bilginin peşinde koşmaya ve eğitimlerini ciddiye almaya teşvik eder.
It emphasizes the importance of reading, vocabulary, and spelling.Okumanın, kelime dağarcığının ve hecelemenin önemini vurgular.